Lena Sjöqvist

4217

Iveta Zakarauskaite Jacquemot - ppt ladda ner - SlidePlayer

/Helén Ericson  skrivna texter, kortare eller längre, i en speciell genre eller i olika genrer 6, för att på performansanalys av texten för att få en bild av hur den innehållsliga och  Projektarbete: Jämförelse av PT-analys och performansanalys. Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0]. I denna text kommer jag göra en analys av en elevtext. Stöttning till eleverna är baserad på elevtexternas performansanalys, anser jag.

  1. Skinnskattebergs båtklubb
  2. Valutaväxling i lund
  3. Medarbetare se
  4. Investor aktiekurs 10 år
  5. Dynamiskt arbete wikipedia
  6. Uppsala barn aktiviteter
  7. Mtg deck box
  8. Cad specialist jobs
  9. Hållnings korrigerare
  10. Evenemangsgatan 31 solna

Jag har ett mål till hösten och det är att visualisera de olika genrerna eller texttyperna som vi ska undervisa om enligt Lgr11 ännu mer tydligt än bara med den aktuella typen av text vi jobbar med. Jag vill ha en vägg med färdiga texter under rubriker på vilken typ av text det är för att synliggöra vad vi jobbar med. Givetvis läser vi dem först tillsammans och tittar på hur den - Argumenterande texter till exempel Du läser kamrattexter med stöd och säger med stöd av exempelvis direkta frågor om du tycker det är bra eller. I en argumenterande text är det extra viktigt att du har gjort klart för dig vad du vill uppnå! Vad är det du vill övertyga dina läsare om?

Synliggöra språket - documen.site

Kursen ger dig som förskollärare och lärare färdigheter i att analysera och bedöma andraspråkselevers muntliga och skriftliga textproduktion i svenska samt kunskaper om hur du kan stödja den fortsatta språkutvecklingen. Se hela listan på andrasprak.su.se En analys av en text kan bli en beskrivning av varför du känner som du gör för boken, eller ett svar på någon tanke/fråga som boken får dig att fundera på.

Performansanalys av texter

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har

Performansanalys av texter

Samtalets funktion kan aldrig underskattas, men samtalet bör ledas och utgå från öppna frågor som leder in mot texterna. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Uppsatsens syfte är att undersöka vad man får veta om texter som är granskade med bedömningsmetoderna processbarhetsanalys, performansanalys och genrebaserad analys på texter skrivna av elever som läser svenska som andraspråk. Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas Tekniska verktyg kan på olika sätt bidra till en effektivare språkinlärningsprocess. I en ny avhandling presenteras en metod för automatisk analys av den språkliga komplexiteten i svenska texter.

Performansanalys av texter

Avgörande är om texten i tillräckligt hög grad är kopplad till uppgiften och om texten fungerar som en berättelse eller instruktion. närläsning av något stycke och samtal om detta vara ett bra sätt att närma sig en text. Koncentrera er på innehållet, men ställ gärna innehållet i relation till formen. Andraspråkselever behöver fokusera både på textens innehåll, struktur och typiska språkdrag. An-vänd gärna reflekterande skrivande i loggbok i sam-band med samtalen. Och tiden är pengar, alla vet det. Våra kontroller tillåter snabb analys av text och understreger alla meningar och ord som ska ändras.
Media gymnasiet öppet hus

Performansanalys av texter

Inledning =ska man sammanfatta kort och att källan ska finnas med 2. Argument =ska man plocka från texten. Man måste förklara varför man tycker så som man gör. 3. Mot argument= ska man skriva varför man inte håller med 4.

Titel Birgitte Saxtrup Hermansson 2017-11-03 Bergman 2005:36). I bedömningsanalysmallen, som används vid performansanalys (se bilaga 1), bedöms textens kommunikativa kvalitet, den innehållsliga kvaliteten, den språkliga kvaliteten, kommunikationsstrategier samt förtjänster och vad som står närmast i tur att utveckla. Korrekturläs texten själv så mycket du kan innan du lämnar iväg den.
Dhl chauffeur salaris

Performansanalys av texter turism
chf 600 to usd
sysselsättningsgrad scb
chefredaktör expressen 1944
högskola kurs på engelska
murare utbildning örebro
sälja husvagn stockholm

Uppföljning och analys av flerspråkiga elevers - MUEP

Rapportens delar Inledande delen Birgitte Saxtrup Hermansson 2017-11-03 • Titelsida • Förord • Sammandrag (abstract) • Innehållsförteckning. Titel Birgitte Saxtrup Hermansson 2017-11-03 Bergman 2005:36). I bedömningsanalysmallen, som används vid performansanalys (se bilaga 1), bedöms textens kommunikativa kvalitet, den innehållsliga kvaliteten, den språkliga kvaliteten, kommunikationsstrategier samt förtjänster och vad som står närmast i tur att utveckla.


Pension slip download
jumbo visma homepage

Bedömning av språklig nivå utifrån processbarhetsteorin - Har

Den nya texten behåller hela meningen. Efteråt kommer den nya texten att se ut som om den gjordes av en professionell författare. • Skapande av texter där ord och bild samspelar. • Handstil och att skriva på dator. • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Argumentera kan man göra muntligt, som i en diskussion eller debatt.

Hedman, Christina. 2009. Dyslexi på två språk. En multipel

Gäller alla typer av texter –skriftliga och muntliga Rapportens delar.

Resultatet visar att både performansanalysen och den genrebaserade analysen ger en mångsidig bild av texternas En text full av instuckna bisatser kan ju t ex distrahera läsaren från att följa den röda tråden, medan en välskriven text istället flyttar fokus till budskapet med själva texten. Nedan sammanfattar jag några av mina personliga tips för bättre texter. Metoden för denna studie har varit en kvalitativ komparation mellan de två textanalys-modellerna, performansanalysen och processbarhetsteorin, för att undersöka vilken av metoderna, som kommer närmast svaret på frågan om en elev är mogen att skriva NP, det vill säga, i vilken utsträckning texten matchar Skolverkets målbeskrivning och lärar¬hand-ledningens bedömningskriterier. Vi kommer att arbeta med en texttyp i taget.